Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever.

De vennootschap is opgericht voor een duur van zeventig jaar, eindigend op 31 december 1998.

De Imalso is een instelling van openbaar nut, meer bepaald een coöperatieve vennootschap waarvan het Vlaamse gewest de helft van de aandelen bezit.

Voornaamste werkzaamheden:

Sint-Annatunel

Tunnel voor voetgangers onder de schelde te Antwerpen, die in opdracht van de c.v. IMALSO werd gebouwd.

Bouwtijd : 28 juni 1931 à 14 augustus 1933

Plechtige opening: 10 september 1933

Uitvoeringsmethode :

Afmetingen :

Luchtverversing : natuurlijke ventilatie.

In elk toegangsgebouw is er een lift voor 80 personen en zijn er roltrappen voor elke verkeersrichting.

Liften : Vroeger stonden de liften stil van 9 tot 10 en van 15 tot 16 uur, van maandag tot zaterdag (voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud en van herstellingen). Om tegemoet te komen aan de herhaalde vragen van het publiek, werden de liften vanaf eind december niet meer gedurende die vaste tijdsduur stilgelegd.

Fietsen : Vanaf begin maart 1995 is het fietsverkeer in de Sint-Annatunnel stapvoets toegelaten met een maximale snelheid van 5 km/u (de Sint-Annatunnel blijft weliswaar een voetgangerstunnel).

Tijdens het oorlogsjaar 1944 werd het toegangsgebouw linkeroever ernstig beschadigd. Het herstellingwerk duurde tot 1949.

In 1992 en 1993 werden restauratiewerken uitgevoerd.

De tunnel met inbegrip van beide toegangsgebouwen en de volledig oorspronkelijke technische uitrusting werd in 1997 als monument beschermd.