PLASTISCHE
OPVOEDING

Cursus 1ste graad - marc vanderpoorten 2002 ©De zon levert ons wit licht, het licht dat op de zon vertrekt is 8 minuten onderweg alvorens ons netvlies dit kan ontvangen. Het licht plant zich voort met een snelheid van 300 duizend kilometer per seconde. Het licht is een bundeling van verschillende golflengten, een beperkte hoeveelheid van deze golven kunnen we met onze ogen waarnemen. Andere golflengte zoals: radiogolven, radargolven, infrarood, ultraviolet, en röntgenstralen ( x-stralen) en gammastralen zijn met onze ogen niet waarneembaar.

Het zichtbaar deel van het licht kunnen we door lichtbreking ontleden. Om het licht te breken gebruiken we een prisma. ( Driehoekig glazen of plastieken staafje). Indien we een lichtstraal door deze staaf leiden ontbindt ze zich in verschillende golflengten. We zien dan de "spectrale kleuren" of de regenboogkleuren.Deze kleuren kan je ook zien op een cd - schijfje, bij een olievlek op water, bij een geslepen spiegel die het licht weerkaatst op een tegenover liggend oppervlak, bij een geslepen diamant, in geslepen kristallen voorwerpen... .


De volgende kleuren zijn te onderscheiden:

 • ROOD

 • ORANJE

 • GEEL

 • GROEN

 • BLAUW

 • VIOLET


 • Indigo wordt in de cursus beeldende vorming, plastische opvoeding en in de praktijk onder de noemer "VIOLET" geplaatst.

  Afkortingen

  In de cursus en de les geven we de kleur weer met afkortingen:
 • ROOD = R

 • ORANJE = OR

 • GEEL = G

 • GROEN = GR

 • BLAUW = B

 • VIOLET = VI


 • Golflengte

  De golflengte wordt uitgedrukt in nanometer en wordt weergegeven met de afkorting: nm. 1 nanometer is 1 miljardste van 1 meter.

 • ROOD = 627 - 780 nm

 • ORANJE = 589 - 627 nm

 • GEEL = 566 - 589 nm

 • GROEN = 495 - 566 nm

 • BLAUW = 436 - 495 nm

 • VIOLET = 380 - 436 nm


 • Spectrum

  Term uit de filosofie: beeldlaagje; van specio: zien, kijken.
  Trum: is een achtervoegsel dat een werktuig aanduidt.
  In hedendaags taalgebruik: kleurenband verkregen door de ontleding van het zonnelicht.
  Kleurenband verkregen door licht in zijn kleuren te ontbinden.