PLASTISCHE
OPVOEDING

Cursus 1ste graad - marc vanderpoorten 2002 ©Partitief, partitie - Latijn: partitio; verdelen.
Partitieve kleurmenging is een menging dat ontstaat door kleine gekleurde puntjes of lijntjes ( vb arceringen ) of vakjes ( computer, t.v.) - van verschillende kleuren naast of over elkaar aan te brengen. Men bekomt een nieuwe kleur als eindresultaat.

Optisch - Grieks: op; zien.
Deze kleurmengingen ontstaan op het zicht. De kleuren worden gevormd op ons netvlies.

Eigenschap

Bij het partitief mengen verkrijgt men een sterkere kleurenpracht dan bij het normaal mengen van de kleur. Dit komt omdat we voor ieder punt of lijntje zuivere kleuren gebruiken. leder punt weerkaatst zijn volledige kleur en behoudt zijn eigen lichtsterkte. Pas bij het zien worden de kleuren tot de nieuwe kleur versmolten. Deze mengkleuren zijn dus sterker dan de kleuren die we bekomen door het mengen van verven.Toepassingen

Deze ontdekking van het kleurengebruik heeft in de kunst een grote omwenteling teweeggebracht. Vele kunstenaars gingen met deze manier van werken aan slag. Deze stijlperiode noemen we het pointillisme en werd door de 'impressionisten' toegepast. De wetenschappelijke naam van het pointillisme is: chromoluminarisme.

  • Pointillisme - Frans : point; punt. ( Pointilleren, pointillist )

  • Impressionisme - impressie; indrukken geven, stijlperiode waarbij de kunstenaars de indruk van het licht probeerden weer te geven, soms waren dit zeer snel uitgevoerde natuurstudies want het licht verandert constant. Anderzijds waren er kunstenaars die dagen en maanden in het atelier aan één schilderij werkte. Georges Seurat ( Frankrijk 1859 - 189 - pointillist)
Drukwerk

Bij het drukken van kleurprenten worden de kleurenfoto's omgezet in puntjes, dit noemen we het rasteren van de foto's. Men maakt van ieder werk 4 verschillende films.

Elke film bevat een kleur:
1 film voor magenta,
1 film voor cyaan,
1 film voor geel en
1 film voor zwart.

Door deze over elkaar te drukken krijgen we een perfecte kleurenafdruk die bestaat uit kleine, voor het oog bijna onwaarneembare stipjes. Met een vergrootglas op een gedrukte foto kan je dit wel bemerken. Langs de straat hangen er soms grotere foto's op panelen. Deze foto's zijn groter omdat de mens ze op een zekere afstand moet kunnen zien. Door hun afmetingen zijn ook de kleurpunten uitvergroot. Als je dicht bij zo'n affiche staat zie je duidelijk, zonder hulpmiddelen de kleurpunten.

De televisie

Het beeld dat we zien op het t.v.-scherm bestaat uit zeer kleine minuscule kleurvakjes die of wel rood, blauw of groen kunnen oplichten. Op afstand zien we normale kleuren.De computer

Bij een computer wordt het beeld op gebouwd door 'Pixels'. Deze vakjes kunnen zwart of wit zijn maar men kan de vakjes ook voorzien van kleur.