Over ons Blog Contact
Inleiding

Rare beestjes komen de laatste tijd almaar vaker in de media: nieuwe soorten worden ontdekt, uitgestorven gewaande dieren komen weer tot leven, mysterieuze fabeldieren terroriseren boer en tuinder. Er bestaat een wetenschappelijke naam voor het bestuderen van vreemde dieren: de cryptozoölogie. Deze studie houdt zich bezig met het onderzoek naar nog onbekende levensvormen die zó spectaculaire eigenschappen bezitten dat hun bestaan onwaarschijnlijk is. De term 'cryptozoölogie' is afgeleid van de Griekse woorden 'kryptos' (verborgen, onbekend), 'zoos' (leven) en 'logos' (wetenschap). Grondlegger van de wetenschap is een zoöloog, en nog wel een Belgische! Bernard Heuvelmans (1916-2001) zette niet alleen de wetenschappelijke speurtocht naar verborgen leven op de rails, maar verzon er ook de naam voor.

cryptozoologie

"Science fiction", hoor ik jullie denken. Niets is minder waar! Het lijkt cryptozoölogen niet onaannemelijk dat tal van oerdieren hebben kunnen overleven. Daarnaast zijn er volgens hen ongetwijfeld ook tal van moderne, geëvolueerde diersoorten die nooit in contact zijn gekomen met de mens: in vele gebieden op aarde zijn nog tot op vandaag nooit mensen geweest.

We gingen virtueel op zoek naar enkele zogenaamde "cryptids". De afgelopen jaren verschenen er foto's en filmpjes in de media van uitgestorven gewaande dieren. Ook het verhaal van deze levende fossielen willen we jullie niet onthouden.Info lesmap

Deze lesmap over vreemde dieren zoomt in op de wetenschappelijke tak die bekend staat als de cryptozoölogie. Cryptozoölogen zoeken naar nog niet bekende levensvormen en hoogst eigenaardige wezens. Hier krijg je er alvast enkele voorgeschoteld.