Over ons Blog Contact
Gevangenschap

De eerste keer dat ze mensenrechten in Europa op papier zetten, zijn ze niet bedoeld voor de boer, de handwerksman, de visser of de koopman. Ze zijn alleen voor de hogere standen.

Dat is in 1215. De adel in Engeland is in opstand gekomen tegen koning Jan Zonder Land. Die voert al jaren oorlog in Frankrijk om zijn persoonlijke gebieden te behouden. De koning gebruikt voor die prive-oorlog belastinggeld, dat de Engelse adel moet betalen.

Jan Zonder Land heeft altijd meer geld nodig en hij vraagt zelfs meer dan hij officieel mag vragen. Jan laat de baronnen die het met die gang van zaken niet eens zijn, opsluiten of het land uitzetten.

De belastingdruk wordt zo zwaar en de koning heeft de baronnen zo tegen zich in het harnas gejaagd, dat ze in opstand komen. Door het succes van de opstand moet de koning een verdrag tekenen dat de zaken tussen hem en de baronnen regelt.

Dat verdrag is de Magna Charta Libertatum. De Magna Charta (1215) bepaalt dat de Engelse koning niemand meer gevangen mag nemen in strijd met het recht.

Magna Charta
(Bron:
Wikipedia)

Er staat veel in over belastingen en over de rechten van de adel ten opzichte van de koning.

Het allerbelangrijkste? De koning mag niemand meer gevangen zetten in strijd met het recht.

Dat is de eerste keer dat ze in West-Europa een mensenrecht op papier vastleggen, al geldt het alleen maar voor de Engelse baronnen.

Veel later, in 1679, breiden ze dat recht in Engeland nog uit met de Habeas Corpus Act.

Die wet geldt voor iedereen. Niet alleen voor baronnen.

Ze bepaalt dat ze niemand gevangen mogen zetten zonder dat zijn zaak voor de rechter komt. De rechter moet dan onderzoeken waarom ze die iemand hebben gevangen genomen en of dat terecht is.

Naar bovenInfo lesmap

In deze lesmap komen verschillende aspecten van mensenrechten aan bod. Aan deze lesmap zijn ook een leestekst en verwerkingsopdrachten verbonden. Ideaal dus voor wie deze informatie in de klas wil gebruiken.