Over ons Blog Contact
Wie nam het initiatief voor een wolkenkrabber: bank, stad ... of architect?

Over het brein achter de voorlopige schetsen zoals ze gehecht waren aan het bestek van de verkoopakte, en dus door iedereen te bekijken, zeqde de burgemeester tijdens de debatten in de gemeenteraad (27 en 28 augustus 1928):

'Wat thans is gezien, is enkel een schets en is een ingeving van wat een jaar geleden door onzen hoofdbouwmeester werd vooruitgezet. Met deze zin, gecombineerd met zijn antwoord aan het liberale raadslid Somers wat stadsbouwmeester Van Averbeke met heel die zaak te maken had nl.: 'Wel, deze is daar als architect van de stad, om zijne medewerking te verlenen met de goedkeuring van het college, zonder dat de vraag van hem is uitgegaan. Dit alleen om te zorgen dat alles zoude gebeuren volgens onze meening, en we gelooven wel dat tegen de kunde van M. Van Haverbeke (sic) niets te zeggen valt", zou de sleutel kunnen zijn tot het antwoord op de vraag van wie het idee voor de bouw van een wolkenkrabber is uitgegaan. Indien men de uitspraken van Van Cauwelaert voor waar aanneemt, dan zou Van Averbeke dus reeds in 1927 plannen voor een "skyscraper" getekend hebben en heeft de Stad van de verkoop van de gronden aan de Schoenmarkt geprofiteerd om een kapitaalkrachtige groep te strikken die bereid was een gebouw in die aard te laten optrekken.

Vanhoenacker zou dan slechts de voorlopige schetsen van Van Averbeke verder hebben uitgewerkt en de stadsarchitect van stadswege als medewerker opgedrongen gekregen hebben, als een soort toezichter.

bouwput Boerentoren
(Bouwput Torengebouw richting Beddenstraat-Eiermarkt. Ca. 1929)

Vandaar ook de weigering van de stad om de gronden perceelsgewijze te verkopen daar dan alles veel trager zou gaan en tegen de Wereldtentoonstelling van 1930 geen "waardige afsluiting" van de Meir gerealiseerd zou zijn. Om deze theorie als waarheid voorop te stellen, beschikken we echter over te weinig historisch betrouwbaar materiaal (privécorrespondentie e.d.), zodat we dit voorlopig alleen als werkhypothese kunnen beschouwen.

Naar bovenInfo lesmap

In deze lesmap komt de ganse geschiedenis van de Antwerpse Boerentoren aan bod, van aanloop tot de bouw tot de volledige facelift.