Over ons Blog Contact
Harmonisch samengaan van oud en nieuw

Voor de renovatiewerken en de nieuwbouw werd een beroep gedaan op de architecten L. Stijnen en P. De Meyer. Zij werden hierin eerst bijgestaan door een voorbereidingscommissie, later door een werkgroep o.I.v. J. Matthyssen, beheerder van de bank, om de werken te begeleiden. J. lckx, hoofdarchitect van de bank, oefende een belangrijke invloed uit op de algemene architecturale conceptie, o.m. wat betreft het auditorium en het plafond van de nieuwe loketzaal.

Naast de oorspronkelijke "toren", kwam er een nieuw gedeelte aan de Eiermarkt. Met de bouw ervan werd begonnen in 1970. Dit "laag" gedeelte telde 7 verdiepingen (met de bovenste in achteruitbouw), terwijl ondergronds nog 5 bouwlagen werden ingericht als parkeergarage met een totale capaciteit van 327 wagens.

Het spreekt vanzelf dat bouwheer en architecten bijzondere zorg hebben besteed aan het harmonisch samengaan van de nieuwe vleugel met het bestaande Torengebouw. De plannen werden zo opgevat, dat elke storende wanverhouding tussen oud en nieuw werd vermeden. Vanop geen enkel punt op de begane grond kan men de gevels van het nieuwe gedeelte en die van het bestaande gebouw gelijktijdig overschouwen. Waar beide gevelvlakken samensmelten, werd bovendien een "blind" muurgedeelte aangebracht.

Naar bovenInfo lesmap

In deze lesmap komt de ganse geschiedenis van de Antwerpse Boerentoren aan bod, van aanloop tot de bouw tot de volledige facelift.