Over ons Blog Contact
De rode haan kraait

In de loop van zijn bestaan werd het Torengebouw driemaal getroffen door brand. Een eerste maal brandde het er op 26 februari 1954. Die vrijdagmorgen rond vier uur werd in het gebouw alarm gegeven door werklieden die op de twaalfde verdieping aan het werk waren. Zij waren bezig met het herstellen van de waterleiding. Deze ging nl. vanuit de ondergrond naar de grote vergaarbak op het dak, door een schacht waarin zich ook de gas- en elektriciteitsleidingen bevonden. Op iedere verdieping waren vertakkingen naar de verschillende appartementen aangebracht.

brand Boerentoren Antwerpen
(De Door brand verwoeste torentop. Men bemerkt een deel van het ingestorte piramidevormige dak en de vernielde lichtreclame. 1954.)

Bij het lassen op de 12de verdieping zijn waarschijnlijk vonken via de koker op de benedenverdieping terechtgekomen waar de isolatie van de elektrische leidingen begon te smeulen en een brand veroorzaakte. Door de koker werd de brand als het ware opgezogen tot helemaal bovenin de toren, waar de vlammen een gretige prooi vonden in de leidingen van de pas geplaatste neonreclame voor de Kredietbank.

De brandweer kwam met 3 korpsen ter plaatse, maar werd in haar werkzaamheden sterk gehinderd doordat het waterreservoir op het dak leeg was. Met het oog op de werken had men die leeg laten lopen. Rond halfzeven had men de brand dan toch onder controle. Toen bleek dat niet alleen verscheidene appartementen vuur- en waterschade geleden hadden, maar dat naast de neonreclame ook alle apparatuur van de in aanbouw zijnde relaiszender van het NIR (Nationaal Instituut voor de Radio ~ de latere Belgische Radio en Televisie, BRT) een prooi der vlammen was geworden.

Nauwelijks 6 maanden later, op 30 augustus, brak opnieuw brand uit, doch dit keer werd nauwelijks schade aangericht.

brand Boerentoren Antwerpen 1976
(Spectaculaire rookontwikkeling bij de brand van 1976.)

In 1976, terwijl men volop bezig was met de afwerking van de vernieuwbouw, brak op de benedenverdieping, waarschijnlijk door kortsluiting, een brand uit die door de geweldige rookontwikkeling enkele arbeiders in grote moeilijkheden bracht. Dank zij het kordate optreden van de Antwerpse brandweer bleef alles beperkt tot stoffelijke schade, vooral in de kelders en op de benedenverdieping.

De top van het Torengebouw heeft reeds dikwijls veranderingen ondergaan. De hoogste bewoonbare verdieping was de 23ste. Daarboven bevond zich de Panoramazaal, waar het publiek tot vóór enige tijd kon genieten van een prachtig uitzicht over "Groot-Antwerpen". Nog hoger was het reusachtige waterreservoir dat 230.000 liter water kon bevatten en dat aan de buitenkant opgesmukt was met een gegolfde koperen band. Boven deze waterbak was dan nog een houten bak opgetrokken. Op dit dak werden tijdens de mobilisatie van 1938-1939 en tijdens de 18-daagse veldtocht zware mitrailleurs geplaatst. Tijdens de oorlog bouwden de Duitsers daar bovenop nog een houten gebouwtje, door de sinjoren spottend "duivenkot" genoemd. Bij de bevrijding van Antwerpen in september 1944 namen de Canadezen deze observatiepost over, doch zij droegen hem snel over aan de Passieve Luchtbescherming, die er zeer nuttig gebruik van maakte tijdens de beschieting van de stad met de V-bommen. Spijtig genoeg kon een inslag in de toren zelf niet voorkomen worden. Na de oorlog werd het sterk beschadigde gebouwtje afgebroken.

In 1952 kwamen er op de toren achtereenvolgens een vuurrode lichtreclame "KREDIETBANK" die's avonds kilometers ver te zien was, en een jaar later een eerste poging van het NIR (de latere BRT) om een relaiszender op te richten. De vrij grote brand in 1954 maakte aan beide -tijdelijk - een einde. Maar zoals de feniks uit zijn as herrijst, zo werd ook op het dak van de toren een nieuw, achthoekig paviljoen opgericht dat 3 verdiepingen telde en bekroond werd met een televisieantenne.

Op 13 november 1954 werd de "nieuwe" zendpost plechtig in gebruik genomen. Met antenne was het Torengebouw nu 112,5 m hoog en meteen voor een tijdje opnieuw het hoogste Europese woningcomplex.

Nog later werd er in hetzelfde paviljoen een radarpost ten behoeve van het Loodswezen geïnstalleerd.

Naar bovenInfo lesmap

In deze lesmap komt de ganse geschiedenis van de Antwerpse Boerentoren aan bod, van aanloop tot de bouw tot de volledige facelift.