Waarom een websiteWaar o waarReisverhalenIk geloof, jij gelooftTaalKalligrafie Samen-LevenPortretgalerij
Home

Inleiding

In de 16de eeuw wordt de Westerse wereld op religieus gebied door elkaar geschud. Luther en Calvijn zetten met hun protesten de katholieke kerk op zijn kop. Op dat zelfde moment leren we ook steeds meer over andere geloven en culturen. Het jodendom en de islam worden onderzocht en bestudeerd.

De drie verschillende godsdiensten hebben veel gemeen. Ze willen antwoord geven op de grote vragen van het leven. De islam, het christendom en het jodendom geloven alledrie in één God. Ze voeden de mens op spiritueel vlak. Veel mensen hebben behoefte aan het geloof in een hoger wezen en een andere werkelijkheid. Het zet hen ook aan om zichzelf te verbeteren.

In de kern hebben de drie godsdiensten een basis van vrede, tolerantie en dialoog. Ze zetten de mens aan om op gezette tijden te werken en rust te nemen en op andere momenten te vasten en te feesten. Ze hebben ook alle drie een minder mooie kant, een geschiedenis van fundamentalisme en heilige oorlog.

Met de gebeurtenissen van 11 september is die geloofsvraag ineens weer heel actueel. Mensen zijn weer bezig met vragen zoals "wat geloof ik?" en "wat gelooft die ander?". Met "wat is goed?" en "wat is slecht?". Het lijkt zo gemakkelijk om een oordeel te vellen, bij alle betrokken partijen. De geschiedenis leert ons echter dat er nooit maar één antwoord, maar één waarheid is. Luister, discussieer en informeer jezelf. Nadenken heeft nog nooit pijn gedaan.